Otherm
volejte zdarma
Telefon 800 650 650
Partneři partneři
Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy
Tepelně izolační skla se skládají z jednoho skla standardního float a jednoho skla pokrytého neviditelnou vrstvou kombinací vzácných kovů - tzv. pokovené (nízkoemisní). Tato tenká neviditelná vrstva propouští dovnitř světlo a sluneční energii a současně brání unikání tepla ven. Pokovené sklo nemůže být použito jako sklo jednoduché. V prostoru mezi tabulemi skla může být vzácný plyn, který navíc snižuje hodnotu součinitele prostupu K (U).
 
 
Co je to K (U)?
Součinitel prostupu tepla K (U) stanoví jakost okna z hlediska tepelné ochrany budov - z hlediska úspor tepla. Číselně určuje množství tepla ve W, jenž projde plochou okna l m2 při rozdílu teplot prostředí 1C, které odděluje. Například oknem se součinitelem prostupu tepla 1,0 W/(M2*K) o ploše lm2, zabudovaném v místnosti o teplotě vzduchu 20C a venku je v zimě -10C, projde množství tepla 30W, tzn. že okno má tepelnou ztrátu 30W. Podle evropských norem se tato veličina označuje místo písmenem K, písmenem U.
 
 
Tabulka hodnot součinitele prostupu K (U):

Způsob vrstvení Konstrukce
Propustnost
světla v %
Odrážení světla v % Propustnost sluneční energie v % UV záření v % K(U) W/m2K
Top-Glas K U=0,9 4/16/4 72 12 45 12 0,9
Top-Glas U=1,1 4/16/4 76 13 56 20 1,1
Tep. izol. U=1,4 4/16/4 76 13 56 20 1,4
Standardní U=2,9 4/16/4 83 14 76 36 2,9
Jednoduché 4 90 8 85 60 5,8
 
Tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informaci a nemohou tak sloužit k jakýmkoliv výpočtům.
 
Výhody:
  • úspora tepelné energie
  • optimální teplota v místnosti
  • vysoká světelná propustnost
  • zmenšení propustnosti UV záření
  • ochrana životního prostředí pomocí zmenšení emisí oxidu uhličitého do ovzduší