Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy
Bezpečnostní skla zaručují ochranu proti zranění sklem samotným v případě rozbití a také proti nežádoucímu vniku osob.
 
VSG - laminované s vnitřní fólií (Connex)
Jsou to dvě slepené tabule skla, mezi kterými je fólie, zabezpečující při prasknutí skla jeho nevypadnutí. Používají se skla tl. 3 - 5mm a fólie tl. 0,4mm, 0,8mm a l,5mm.
Př.: kombinace dvou skel tl. 3mm a fólie tl. 0,4mm = Connex 6,4 (ozn. jako 3.3.1) kombinace dvou skel tl. 4mm a fólie tl. 0,8mm = Connex 8,8 (ozn. jako 4.4.2)
 
 
ESG - tvrzená (kalená)
Tvrzená skla jsou skla vyrobené spec. technologií ohřívání a chlazení, které dává sklu specifickou vlastnost, která při prasknutí skla způsobí jeho roztříštění na drobné části, které nemohou způsobit poranění.
  • vyztužené drátěnou mřížkou (drátosklo) obdoba skel s fólií
  • neprůstřelné (kombinace sklo-fólie-sklo-fólie-sklo-fólie-...)
 
Díky použití vhodné kombinace skla a fólie získáme neprůstřelné sklo, které chrání osoby a objekty před palbou ze střelné zbraně. Tloušťka sestavy je závislá na bezpečnostních požadavcích.