Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy
Vznik Heat Mirror je důsledkem vývoje amerického vojenského průmyslu, který měl ochránit posádky kosmických lodí před účinky škodlivého záření.
 
Jednotka izolačního skla Heat Mirror je v podstatě dvojsklo, uvnitř kterého je napnuta fólie Heat Mirror. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma nezávislými komorami, který svými vlastnostmi převyšuje trojsklo a zachovává si hmotnost dvojskla. Fólie Heat Mirror je nositelkou unikátních vlastností výsledného dvojskla - je průhledná pro viditelné světlo, ale odráží tepelné a ultrafialové záření. V kombinaci s nízkoemisivním sklem s pokovením a při použití plynů s nízkou tepelnou vodivostí dosahuje výjimečných hodnot koeficientu tepelné propustnosti k v rozmezí 0,5-0,7 Wm-2K-1, což jsou hodnoty o 50-90% lepší ve srovnání s nejlepšími izolačními dvojskly klasickými. Izolační sklo Heat Mirror odráží tepelné záření zpět ke zdroji.
 
Tento fakt v praxi znamená další pozoruhodnou schopnost - zabránit v létě přehřívání interiéru při zachování maximálního průchodu viditelného záření, není tedy nutné použití reflexního skla, které sice zabrání průchodu tepelné složky záření do interiéru, zároveň však ztmaví místnost omezením průchodu záření ve viditelné části spektra. Uvedené dvě vlastnosti skel Heat Mirror mají významný vliv na snížení nákladů na vytápění v zimě a na klimatizaci v létě.
 
  1. sklo 
  2. folie Heat Mirror