Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy
Tepelně izolační skla se skládají z jednoho skla standardního float a jednoho skla pokrytého neviditelnou vrstvou kombinací vzácných kovů - tzv. pokovené (nízkoemisní). Tato tenká neviditelná vrstva propouští dovnitř světlo a sluneční energii a současně brání unikání tepla ven. Pokovené sklo nemůže být použito jako sklo jednoduché. V prostoru mezi tabulemi skla může být vzácný plyn, který navíc snižuje hodnotu součinitele prostupu K (U).
 
 
Co je to K (U)?
Součinitel prostupu tepla K (U) stanoví jakost okna z hlediska tepelné ochrany budov - z hlediska úspor tepla. Číselně určuje množství tepla ve W, jenž projde plochou okna l m2 při rozdílu teplot prostředí 1C, které odděluje. Například oknem se součinitelem prostupu tepla 1,0 W/(M2*K) o ploše lm2, zabudovaném v místnosti o teplotě vzduchu 20C a venku je v zimě -10C, projde množství tepla 30W, tzn. že okno má tepelnou ztrátu 30W. Podle evropských norem se tato veličina označuje místo písmenem K, písmenem U.
 
 
Tabulka hodnot součinitele prostupu K (U):

Způsob vrstvení Konstrukce
Propustnost
světla v %
Odrážení světla v % Propustnost sluneční energie v % UV záření v % K(U) W/m2K
Top-Glas K U=0,9 4/16/4 72 12 45 12 0,9
Top-Glas U=1,1 4/16/4 76 13 56 20 1,1
Tep. izol. U=1,4 4/16/4 76 13 56 20 1,4
Standardní U=2,9 4/16/4 83 14 76 36 2,9
Jednoduché 4 90 8 85 60 5,8
 
Tyto údaje jsou uvedeny pouze pro informaci a nemohou tak sloužit k jakýmkoliv výpočtům.
 
Výhody:
  • úspora tepelné energie
  • optimální teplota v místnosti
  • vysoká světelná propustnost
  • zmenšení propustnosti UV záření
  • ochrana životního prostředí pomocí zmenšení emisí oxidu uhličitého do ovzduší