Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Zasklením izolačními trojskly lze výrazně snížit součinitel prostupu tepla který udává, kolik Wattů tepelné energie je předáno stavebním materiálem na ploše 1 m2 za hodinu při tepelném rozdílu 1 Kelvin mezi teplou a studenou stranou. Čím nižší tato hodnota je, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti. U izolačních trojskel lze osáhnout hodnoty Ug = 0,7 W/m2K, tedy výrazně nižší než u izolačních dvojskel. Další výhodou izolačních trojskel je, že prostřední tabule může být nahrazena vitráží aniž by byly narušeny jakékoliv vlastnosti izolačního skla.