Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Při otočí kličky do polohy 45 st. dojde k uvolnění přítlaku křídla a těsnění oproti okennímu rámu. Vznikne štěrbina (štěrbinové větrání) ve velikosti asi 3 až 4 mm. Touto štěrbinou dochází k přivětrávání. Všechna naše dodávaná okna jsou v základu vybavena funkcí nenuceného přivětrávání.