Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy
Podle vzhledu skla a jeho vlivu na redukci slunečního záření je možné rozdělit protisluneční skla na absorpční a reflexní.
 
 
Antisol - ploché absorpční průsvitné sklo float, barvené ve skleněné hmotě - modré, hnědé, šedé a zelené. Toto sklo může být jednoduché nebo vrstvové.
 
Stopsol - reflexní ploché průsvitné sklo float barvené ve skleněné hmotě - modré, hnědé, šedé zelené nebo bezbarvé, potahované vrstvou oxidů kovů za účelem získání odrazového efektu. Toto sklo může být použito jako jednoduché nebo vrstvené.