Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

  Omega

Jednoduchý design
5ti komorový systém
2 dorazová těsnění
2mm ocelová pozinkovaná výztuha
v rámu a na křídle
Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K
s plastovým rámečkem, plněno argonem
Křídlo lze osadit trojsklem se součinitelem
Ug = 0,6 W/m2K
Stavební hloubka 76 mm
Vhodný pro hromadné výměny a instalace oken v panelových a bytových domech, školách, administrativních a průmyslových budovách


  Omega - technické údaje

Design plošně odsazené
Rozměry (mm) staveb. hloubka 76
pohledová šířka (rám / křídlo)* 120
pohledová šířka stulp* 166
pohledová šířka sloupek* 186
Počet komor
5
Systém těsnění
dorazové
Počet těsnění
2
Barva těsnění černá
Bezpečnostní body
2
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug = 1,1 1,1
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug = 0,6 0,79
Typy otvírek fix
otvíravé a otvíravě-sklopné
sklopné
balkonové dveře
balk. dveře s nízkým prahem
balk. dveře ven otvíravé
odstavně-posuvné balk. dveře
vchodové dveře
Stavební tvary standard – pravoúhlá
šikmá
oblouková

Dveřní systém Dveřní systémZasklení Zasklení
Těsnění na okenním křdle Těsnění na okenním křdle
Detail prahu Detail prahu
Průběh izoterm Průběh izoterm