Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

  GAMA EVO

Oblé tvary, atraktivní design
6ti komorový systém
středový systém těsnění - 2 dorazová těsnění a 1 středové těsnění
 uzavřená kovová výztuha v rámu
Izolační dvojsklo Ug = 1,1 W/m2K s plastovým rámečkem, plněno argonem
Křídlo lze osadit trojsklem se součinitelem Ug = 0,5 W/m2K
Masivní stavba okna zaručuje ochranu proti vloupání
Stavební hloubka 82 mm
Vhodný pro rodinné a nízkoenergetické domy

  GAMA EVO - technické údaje

Design plošně odsazené
Rozměry (mm) staveb. hloubka 82
pohledová šířka (rám / křídlo)* 123
pohledová šířka stulp* 180
pohledová šířka sloupek* 196
Počet komor
6
Systém těsnění
středové
Počet těsnění
3
Barva těsnění černá
Bezpečnostní body
2
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug = 1,1 1,1
Součinitel prostupu tepla Uw při zasklení Ug = 0,5 0,71
Typy otvírek fix
otvíravé a otvíravě-sklopné
sklopné
balkonové dveře
balk. dveře s nízkým prahem
balk. dveře ven otvíravé
odstavně-posuvné balk. dveře
vchodové dveře
Stavební tvary standard – pravoúhlá
šikmá
oblouková