Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Vnitřní struktura interiérových dveří

OTHERM nabízí výhradně kvalitní a pevné interiérové dveře, a to ve dvou provedeních vnitřní struktury - dutinkovou dřevotřískovou a plnou dřevotřískovou desku.
Dutinková dřevotřísková deska Dutinková dřevotřísková deska
Plná dřevotřísková deska Plná dřevotřísková deska
Ostrá hrana - typ K Ostrá hrana - typ K
Zaoblená hrana - typ R Zaoblená hrana - typ R
Bezfalcové dveře typ S Bezfalcové dveře typ S

Zárubně interiérových dveří

Obložková zárubeň zaoblená Obložková zárubeň zaoblená
Obložková zárubeň rovná Obložková zárubeň rovná
Rámová zárubeň Rámová zárubeň