Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

OTHERM Teplice zpříjemnil dětem školu

Publikováno: 08.09.2012


Prázdniny jsou všeobecně na školách ve znamení rekonstrukcí. Na  ZŠ Bílá cesta v Teplicích proběhla úspěšně v srpnu další etapa rekonstrukce. V nadcházejícím školním roce se budou žáci učit ve třídách vybavených kvalitními plastovými okny OTHERM. Nová okna již byla skutečně zapotřebí, protože ta stávající byla v havarijním stavu.

OTHERM Teplice zvítězil ve výběrovém řízení. Podle slov jednatelky společnosti Ing. Janíkové „… je OTHERM Teplice v silné konkurenci na Teplicku jednou z mála firem, která dodává plastová okna skutečně vyrobená v ČR. Jsme rádi, že v tomto případě jsme mohli základní škole Bílá cesta přispět našimi skutečně kvalitními okny nejen k lepšímu komfortu pro žáky ale i k bezpečnému užívání oken.""Pro zákazníka je vždy důležité, aby fungovaly i navazující služby, proto potřebuje dodavatele, na kterého se může kdykoliv obrátit, který drží slovo, plní požadované termíny a poskytuje rychlý a kvalitní servis i do budoucna. Vše navíc je navíc garantováno silnou společností Window holding jejíž jsme autorizovaným partnerem“ dodává Ing. Janíková.

V průběhu srpna vyměnil OTHERM Teplice okna ve více než 20 třídách a kabinetech. Výměna finišovala, aby bylo ke slavnostnímu zahájení školního roku vše připraveno. To se k plné spokojenosti vedení školy i vedení města podařilo.

OTHERM Teplice navíc připravil pro děti překvapení v podobě záplavy modrých balonků, které prvňáčci společně vypustili a také malých dárků, které obdrželi i žáci druhých tříd. Svůj první školní den si tak malí žáčci budou pamatovat jako den balónkový.Rekonstrukce ZŠ Bílá cesta touto akcí ani zdaleka nekončí. Nezbývá než doufat, že ve výběrových řízeních na další etapy rekonstrukce školy bude OTHERM Teplice opět účastníkem, se kterým musí konkurence vážně počítat.