Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Naše okna znovu potvrdila svou vysokou kvalitu

Publikováno: 06.04.2013


Naše společnost získala zakázku na dodávku plastových oken a hliníkových vstupních portálů pro čtyři výškové bytové domy na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě. A vítězství to nebylo vůbec snadné. Městský bytový podnik posuzoval v náročném výběrovém řízení celkem devatenáct nabídek. V letošním roce šlo o jednu z největších investic do rekonstrukce městského bydlení.

Zástupci investora využili možnost zkontrolovat přímo na místě kvalitu dodaných oken. „Rozřezání náhodně vybraných oken přímo na stavbě není dnes u veřejných zakázek nic neobvyklého. Zákazník má plné právo zkontrolovat si kvalitu dodávky.“ říká ředitel oddělení veřejných zakázek naší společnosti Ing. Jaroslav Máša.

Rozřezání oken, proměření tloušťky stěn plastového profilu a ocelových výztuh ukázalo, že dodaná okna splnila s rezervou požadavky investora na profil třídy A i požadavky na sílu výztuhy. Zástupci investora byli s výsledky zkoušky spokojeni a zakázka tak mohla pokračovat podle plánovaného harmonogramu.

Na zajištění výroby a zabudování 470 balkónových sestav, 295 oken, 40 sklepních oken a vstupních portálů bylo od podpisu smlouvy velmi málo času. Vlastní výměna probíhala ve všech domech najednou. Abychom splnili smlouvou stanovené termíny, museli montážníci zvládnout celou akci za necelé 4 týdny.

Doufáme, že nová okna podstatně zlepší v nadcházející zimě nájemníkům komfort bydlení. Již nyní pociťují obyvatelé bytů značné snížení hlukové zátěže od blízké železniční tratě, a to i přes to, že okna jsou vybavená z hlediska zvukového útlumu standardním sklem.