Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Soused říkal, že ocelová výztuž se do okna nemontuje, pouze se o ní mluví...


NE.

Plastová okna OTHERM malých rozměrů nemusí být, vzhledem k nízké hmotnosti, vyztužená. Plastová okna OTHERM běžných rozměrů jsou vyztužena ocelovou pozinkovanou výztuží tloušťky 2,0 mm. V případě, že by v plastovém okně nebyl výztužný profil namontován, nebylo by možno zaručit funkčnost okna a docházelo by k deformacím okna pod tíhou zasklení, které i v případě běžných rozměrů a složení činí několik desítek kilogramů.