Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Kompletní nabídka služeb

Kvalitní okna i dveře potřebují bezchybnou montáž. Ať už pořizujete cenově výhodnější plastová okna, nebo jste se rozhodli investovat do dražších dřevěných či dřevohliníkových oken, platí to pro všechna. Neodborně provedená montáž dokáže zničit i sebekvalitnější okno, chyby se projeví nejvíc v zimě. Objednejte si od nás komplexní službu na míru a ušetříte čas, peníze i nervy. Kromě dopravy a montáže nových oken služba zahrnuje také demontáž těch starých, jejich odvoz i ekologickou likvidaci.

Partneři značky OTHERM jsou zkušení a prověření dodavatelé, kteří nabízejí spolehlivé služby na míru. Za práci ručí svým jménem a dlouhým působením v regionu, kde je lidé znají.

Cenová kalkulace
ZDARMA

do 24h Vás kontaktujeme

Poptávka

Najděte nejbližšího
prodejce

a navštivte nás osobně

Naši partneři
 

Jak namontovat nové plastové okno

Výměna oken

Pokud si objednáte výměnu oken, postaráme se nejprve o původní okno, to demontujeme. Nové usadíme, podle tzv. kotevního plánu, zafixujeme do ostění a ošetříme tepelněizolační spáru mezi rámem a ostěním. Správné spojení okna s ostěním a jeho tepelná izolace i ochrana před vlhkostí je základem dobře fungujícího okna, protože eliminuje tepelné mosty. Zákazník vždy dostane správně seřízené okno a je seznámený se zásadami pro jeho používání a údržbu.

Pro demontáž oken a manipulaci s novými prvky stačí jen asi 1 metr volného místa před oknem, které umožní snadný přístup. Pokud si zákazník objedná i zednické zapravení (obvykle u rekonstrukcí), pak je ostění a připojovací spára začištěná omítkou. Je dobré nechat 1-2 dny ostění vyschnout, pak může být provedena výmalba.

Obvykle je výměna oken otázkou jednoho dne. U většího bytu nebo rodinného domu může být proces delší a zabrat i dní více.

Především u starších kastlových oken jsou zednické práce náročnější na čas. Společně probereme, jakým způsobem budou práce probíhat a kolik dní jim bude potřeba věnovat. Vždy pracujeme tak, aby se nestalo, že byste byli doma přes noc bez oken. Zákazník zároveň dopředu ví, jaké služby budeme provádět, jak bude vypadat výsledek a jak dlouho bude výměna oken trvat.

Nová okna do novostavby

Při montáži oken do novostavby okna a portály osadíme a zafixujeme do ostění. Ošetří se připojovací spára a prvky se seřídí. Takto připravené je pak přebírá zákazník. Zednické zapravení se u novostaveb většinou neprovádí, protože to si zajistí zákazník při provádění omítek a fasády.

Součástí montáže jsou také volitelné doplňky, a to například stínící technika, vnější i vnější parapety a další prvky.

Okna přivezeme a vyneseme

Okna a dveře dopravíme na místo montáže. Montážníci pak již zajistí bezpečné odnesení výrobků k místu výměny, a to tak aby nedošlo k jejich poškození.

Jak na začištění oken

Zednické začištění je určené zejména pro rekonstrukce, u kterých potřebujete, aby okno bylo načisto zabudované. U novostaveb se začištění ostění při osazení oken neprovádí, vše si zákazník řeší až s celkovým omítnutím stěn i špalet kolem oken. Zednické začištění garantuje čistý a perfektní výsledek. Jako dodavatel zajišťujeme i materiál pro tyto zednické práce.

Parotěsná instalace připojovací spáry

Doporučujeme provést zajištění připojovací spáry mezi oknem a stěnou použitím speciálních parotěsných pásek a fólií. Fólie zabrání přístupu vlhkosti do spáry a zároveň chrání tepelněizolační pěnu před UV zářením. Tím je chráněna izolační pěna, která zajišťuje tepelnou izolaci oken v místě připojení na stěnu. Takto ošetřenou připojovací spáru doporučujeme do celého bytu či domu a především do prostor se zvýšenou vlhkostí vzduchu (typicky kuchyň a koupelna).

Postaráme se o likvidaci starých oken

Okna nebo dveře jsou velkoobjemovým odpadem, který je náročný na likvidaci. My je společně se sutí a dalším odpadem po demontáži odvezeme. Všechno zlikvidujeme odborným a ekologickým způsobem. Vy tak máte o starost méně. Nezapomeňte likvidaci starých oken objednat předem, musí být uvedená ve smlouvě o dílo.

Naše další služby

Po domluvě s vaším dodavatelem si můžete objednat také další služby na míru. Těmi je například vyzdívání, zateplovací práce, malba částí stěn kolem oken a podobně. Myslete při objednávce oken na všechny dotazy spojené se službami, které budete chtít využít. Cílem je postarat se o veškeré vaše požadavky pro maximální spokojenost.

Cenová kalkulace
ZDARMA

do 24h Vás kontaktujeme

Poptávka

Najděte nejbližšího
prodejce

a navštivte nás osobně

Naši partneři