Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Říká se, že v západní Evropě se od plastových oken ustupuje...


NE, naopak.
 
Ze seriózních a nezávislých statistik, které máme k dispozici je zjevné, že ve středním klimatickém pásmu Evropy, do kterého patří např. Německo, Rakousko, Velká Británie a také Česká Republika, je dominantním materiálem pro výrobu okenních profilů plast (PVC). Nejen že mají ve střední Evropě PVC profily dominantní postavení v prodeji oken, ale každým rokem zaznamenávají nárůst objemu prodeje a tím i oblíbenosti. I v České republice překročil podíl PVC profilů již 50%. Momentální situace na našem trhu vypovídá o rostoucím zájmu především o kvalitní, ale cenově dostupné výrobky. Kvalitní plastová okna OTHERM jsou průměrně o 30 - 40% levnější než srovnatelná okna dřevěná. Rovněž je jisté, že není jiná výhodnější alternativa pro panelové domy, školy, nemocnice, administrativní budovy a podobné objekty.