Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Jsou plastová okna osazena


Ne, jsou osazena "izolačním" sklem.
 
Veškeré moderní otvorové výplně (plastové, dřevěné, hliníkové) jsou zaskleny tzv. izolačním dvojsklem. Tento typ zasklení se v základním složení skládá ze dvou skel tloušťky 4 mm mezi kterými je 16 mm vzduchová mezera. Nejedná se tedy o zasklení "vakuové", jelikož víme, že to tak nemůže být. Vzduch v meziskelním prostoru je vysušený, tedy jeho tlak je nepatrně nižší než tlak atmosférický o parciální tlak vodních par. V žádném případě ale není vzduch "vysátý". V případě, že by tomu tak bylo, deformovalo by se pružné sklo vlivem vnějšího tlaku atmosférického vzduchu do tvaru čočky rozptylky a zkreslovalo by tak vidění skrz okno. Současně by v místě dotyku obou skel docházelo k jejich praskání. Izolační "schopnost" vakua je při výrobě izolačních dvojskel nahrazena naplněním meziskelního prostoru inertními plyny, které mají výrazně nižší tepelnou vodivost než vzduch. Takovým plynem je běžně argon (vzácněji krypton), který navíc zajišťuje i inertní prostředí pro tence pokovená skla. Avšak i tyto plyny jsou v meziskelním prostoru uzavřeny pod tlakem, který se rovná atmosférickému.