Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Mohou být plastová okna namontována ve staré zástavbě?


Ano, můžou.
 
Obavy, že plastová okna nemohou být použita do starých zástaveb, kde by narušovala původní vzhled fasády, jsou zbytečné. Asi nejpádnější argumentem jsou pro nás stavby v Německu z 19. a počátku 20. století, kde jsou po rekonstrukci osazena plastová okna. S okny OTHERM je možno zhotovit všechny běžné typy oken, od mřížek přes oblouky až k šikmým tvarům a lomeným obloukům. Pro sanaci starých staveb jsou k dispozici sloupky, poutce, mřížky a nejrůznější ozdobné profily. Provedení oken OTHERM v systému GAMA z vnější strany opticky odlehčuje, je esteticky atraktivní a velmi se přibližuje tradičnímu tvarosloví dřevěných oken, ale má navíc i řadu technických výhod proti běžnému provedení plastových oken na trhu.