Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Plastová okna jsou neekologická, protože se nedá PVC recyklovat...


Nejsou.
 
PVC patří k nejstarším umělým hmotám. Je to termoplastická umělá hmota, což znamená, že je formovatelná za tepla. Základní suroviny pro výrobu PVC jsou: kamenná sůl (hydroxid sodný) a ropa. Mezi nejdůležitější vlastnosti PVC patří nesnadná hořlavost, odolnost vůči světlu a vlivům prostředí, odolnost vůči hnilobě, nepropustnost plynů a pachů, dobrá elektrická izolace. I po ekologické stránce zaujímá PVC vynikající pozici ve srovnání s ostatními materiály a to především tím, že PVC je plně (100 %) recyklovatelné. Díky této technologii opětovného zpracování je materiálový řetězec plastových oken uzavřen a tím je výroba a používání plastových oken maximálně ohleduplná k životnímu prostředí.