Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Jak mám postupovat při výměně oken?


 
Dnes asi již nikdo nepochybuje, že okna, která dosloužila, mohou být významnou příčinou úniku tepla z obytných budov a tím i stejně nepříjemného úniku peněz z Vaší kapsy. Pokud se rozhodnete stará okna vyměnit za nová plastová, dřevěná příp. hliníková, máme pro Vás několik užitečných rad, jak postupovat.
 
Orientačně změřte okna (stačí obyčejným metrem), která chcete vyměnit, a rozmyslete si jejich členění, popř. způsob otevírání.
 
Tip: Pro základní určení rozměrů okna doporučujeme zaměření šířky otvoru od levé venkovní špalety k pravé venkovní špaletě (tzv. od jedné zdi ke druhé) a výšky otvoru od venkovního parapetu po horní špaletu. K určení výšky dveří doporučujeme zaměření rozměru od podlahy po horní špaletu.
 
Vaši poptávku nám můžete poslat buď přímo z naší webové stránky vyplněním formuláře POPTÁVKA nebo faxem, dopisem, e-mailem příp. sdělit telefonicky nebo nás osobně navštívit.
 
Specifikujte barvu rámu a křídla, případně požadavky na zasklení a doplňky. Nezapomeňte zmínit rozsah požadovaných služeb (doprava, montáž, atd.). Uveďte adresu stavby. Na základě Vašich požadavků vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku.
 
Pozn.: V cenové kalkulaci bývají všechna schémata oken znázorněna v pohledu zevnitř, není-li uvedeno jinak. Jejich zobrazení je pouze informativní a nemusí ve všech detailech odpovídat skutečnosti.
 
Pokud Vám bude naše nabídka vyhovovat, obraťte se na naše obchodní zastoupení, které Vám cenovou kalkulaci zpracovalo. Před podpisem smlouvy nechte konečný rozměr oken zaměřit našeho obchodního zástupce.
 
V našich zakázkových listech bude definován rozsah prací, termíny a platební podmínky. Před podpisem smlouvy věnujte, prosím, mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice, barevnému provedení, počtu kusů, členění oken atd.
 
Po uplynutí sjednaného termínu výroby (4-8 týdnů) proběhne montáž. Konkrétní termín montáže si dohodnete dle instrukcí na tel. číslech uvedených ve smlouvě. Naše firma Vám provede za poplatek okruh souvisejících prací (demontáž starých oken, zednické začištění ostění, výměnu vnějších i vnitřních parapetů, apod.).
 
Po ukončení prací nová okna vyzkoušejte ještě za přítomnosti zástupců naší montážní skupiny. Návod pro kontrolu výrobků uvádíme níže. Žádejte předávací protokol a návod k obsluze se záručním listem. Záruku poskytujeme v délce 5 let.
 
Závěrem několik rad:
 • Mějte na paměti, že nejlevnější nabídka nemusí být nejvýhodnější.
 • Nedejte na zaručené zprávy a zvěsti. O vhodnosti a jakosti nově instalovaných oken se můžete přesvědčit na vlastní oči.
 • Věnujte zvýšenou pozornost způsobu montáže, která by v důsledku mohla znehodnotit jinak vynikající vlastnosti našich oken (vznik tepelných mostů, plísní, apod.). Doporučujeme - za příplatek - použít paronepropustnou fólii kryjící interiérovou připojovací spáru.
 • Počítejte s tím, že výměna oken je špinavá práce, při které se práší. Je nutné vrtat do zdi nebo provádět jiné zednické úpravy.
 • Zálohu plaťte nejlépe bankovním převodem. Na zakázkovém listu naleznete číslo účtu, variabilní symbol a požadovanou částku v Kč. Alternativou je platba složenkou u České pošty.
 • Souhlasy a povolení příslušných orgánů státní správy či samosprávy nutné k provedení díla (např. stavebního úřadu, ústavu památkové péče, technické správy komunikací, apod.) si v případě potřeby zajišťuje objednatel sám.
 • Přemýšlejte i o doplňcích oken, které mohou vylepšit bezpečnostní, tepelně-izolační, protisluneční, protihlukové a hygienické vlastnosti (žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu, speciální zasklení, kování atd.).
 
Pro zajištění úplné spokojenosti Vám nabízíme možnost si pomocí návodu zkontrolovat komplexnost celé dodávky.
 
Montážní spára:
 • Zapěnění PUR pěnou je provedeno po celém obvodu okna v šířce profilu.
 • V připojovací spáře se nenachází žádné pevné překážky, které by mohly bránit dilataci, kromě spodních stabilizačních podložek.
Profilový systém včetně lišt:
 • Bez viditelných deformací a povrchových poškození (znečištění, poškrábání apod.)
Těsnící gumy:
 • Těsnění je kompletní po celém obvodu rámu i křídla.
Funkce křídla:
 • Doléhá po celém obvodu k rámu.
 • Otvírání a zavírání není doprovázeno rušivými zvuky (drhnutím rámu o křídlo, skřípáním apod.).
Kování:
 • Klika je bez poškození a jde lehce do všech krajních poloh.
 • V horní části křídla na kování se nenacházejí žádné nečistoty (zbytky malty, prach aj.).
Zasklení:
 • Bez zjevných vad na dvojskle
Zednické práce:
 • Kompletnost provedení zednických prací - ostění, nadpraží a pod parapetem
 • Pohledově je špaleta rovná a svislá, nadpraží rovné a vodorovné.
 • Parapety doléhají k oknu a jsou pevně usazeny.
Spoje oken:
 • Spoje prvků jsou těsné a pohledově neprosvítají či neprofukují.
Krytky:
 • Kompletně osazené na všech pantech, včetně odtokových krytek na vnější straně rámu.
Vchodové dveře:
 • Jdou zamykat na dva západy, klíče předány a dodané kování souhlasí se zakázkou.
 • Výplň dveří je nepoškozená, samozavírač či stavěč jsou seřízeny.
Žaluzie, insekticidní sítě:
 • Lamely u žaluzií se uzavírají a jsou nepoškozené.
 • Insekticidní sítě těsní po celém obvodu.
Dřevěná okna:
 • Lazura, barva bez poškození
 • Montážní a spojovací vruty v rámu jsou bez okolních trhlin.
Úklid a likvidace:
 • Konečný úklid případně likvidace materiálu byla provedena.