Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Co znamená tepelně-izolační zasklení s koeficientem 1,1?


Všechna okna OTHERM jsou kromě jiného opatřena vysoce účinným izolačním dvojsklem. Základním měřítkem izolačních schopností skla je koeficient tepelné prostupnosti "Ug". Čím je jeho hodnota menší, tím lepší jsou izolační vlastnosti okna. Standardní izolační dvojskla se dvěma čirými skly 4 mm se vzduchovou mezerou 16 mm vykazují Ug = 2,9 W/m2K.
 
OTHERM vybavuje svoje výrobky izolačním dvojsklem, kde tvoří vnitřní tabuli sklo s nízkou emisivitou. Na povrch skla je nanesena velice tenká, několik atomů silná vrstva oxidu kovu, obvykle bizmutu. Tato vrstvička má schopnost odrážet infračervené záření, tedy teplo, které je normálně vyzařováno okny ven do prostoru, zpět dovnitř budovy nebo místností. Dutina mezi skly je navíc vyplněna izolujícím plynem argonem, v tomto případě je Ug = 1,1 W/m2K.
 
Tím je docílena až poloviční tepelná ztráta, což představuje nezanedbatelné úspory v nákladech na topení. Navíc je ušetřeno i životní prostředí, protože dochází k velké úspoře energie. Například u bytů v panelových domech jsou odhadované ztráty tepla okny cca 40% celkových ztrát, tzn. při poloviční hodnotě "Ug" ušetříte cca 20% celkových nákladů na energii.
 
Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla celého okna Uw=1,7 W/m2K nelze splnit použitím zasklení s Ug = 2,9 W/m2K. OTHERM dodává do oken standardně nízkoemisivní pokovená izolační dvojskla s tepelně izolační charakteristikou Ug = 1,1 W/m2K bez příplatku.
 
V poslední době se zvyšujícími se cenami energií prosazuje používání trojskel. OTHERM nabízí do oken za mírný příplatek izolační trojskla. Izolační trojsklo je tvořeno třemi čirými skly tloušťky 4mm a dvěma distančními rámečky o šířce 14mm. Prostor mezi skly je vyplněn opět argonem. V trojskle jsou použity dvě tabule skla s nízkou emisivitou. Prostup tepla standardního trojskla je Ug=0,6 W/m2K.