Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Profil okna


Profilem označujeme konstrukci rámu a křídla okna. Liší se materiálem (dřevo, plast, hliník), rozměry, účelem /křídlo, rám, sloupek…/, designem, stavební hloubkou atd. Plastová okna mají profil určen počtem komor, tloušťkou vnějších stěn, stavební hloubkou, použitou výztuhou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. U dřevěných oken je profil určen použitou dřevinou, stavební hloubkou, těsněním, případně vloženou tepelnou izolací. Hliníková okna mají profil určen počtem komor, typem přerušení tepelného mostu, stavební hloubkou, případně vloženou tepelnou izolací. Každý profil může mít tyto vlastnosti kombinované jinak, což vytváří produktovou rozmanitost.