Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Součinitel prostupu tepla oknem


Vyjadřuje množství tepelné energie, které pronikne oknem či dveřmi. Jeho velikost je ovlivněna tepelnými vlastnostmi rámu a zasklení. Uznačuje se jako Uw v jednotkách W/m2K.