Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Stavební hloubka


Označuje tloušťku okenního rámu v mm. Z pravidla platí, že standardní produkty s větší stavební hloubkou mají lepší tepelně izolační vlastnosti (neplatí pro speciální konstrukce s přidanou tepelnou izolací).