Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Tepelně izolační skla


Tato skla mají na povrchu nanesenu speciální vrstvu z oxidů kovů, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2*K). Pro zvýšení tepelně izolačních vlastností je dutina dvojskla nebo trojskla vyplněna inertním plynem (Argon resp. Krypton). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Pozor! Meziskelní příčky zhoršují hodnotu Ug a to o 0,1 až 0,3 W/m2K v závislosti na počtu křížení.