Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Bezpečnostní skla


Zahrnují izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou:

  1. kombinace s tvrzeným sklem - tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.
  2. kombinace se sklem vrstveným (Stratobel) - snižuje riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii; zvyšuje bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívá ke ztlumení hluku. Sortiment těchto skel je rozšířen o kombinace s barevnými fóliemi průhlednými, neprůhlednými nebo barevnými a reflexními skly.
  3. kombinace se sklem s drátěnou vložkou - integrita a stabilita skla zůstává zachována i v případě působení ohně.