Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Distanční rámeček okna


Nachází se v izolačním zasklení po jeho obvodu a spojuje jednotlivé tabule skla do jednoho celku. Pro produkty OTHERM je používán plastový distanční rámeček, který výrazně omezuje tvorbu kondenzátu na okraji skla.