Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Fúze firmy Otherm a dalších výrobců otvorových výplní

Publikováno: 11.01.2010


Dne 31. 12. 2009 došlo kfúzi výrobců otvorových výplní OTHERM a.s. a OTHERM PRAHA s.r.o., VEKRA a.s., TOP WOOD Windows a.s. do společnosti Window Holding a.s.

Ta tímto dnem převzala jmění včetně veškerých práv apovinností fúzovaných společností apracovně právních vztahů, které ipo fúzi zůstaly zachovány. Stejně tak jako všechna výrobní aprodejní místa. Dalšími pozitivy jsou především zkvalitnění služeb atechnologie výroby, snižování nákladů atím získání silné pozice na trhu sotvorovými výplněmi.

Pro více informací prosím kontaktujte:
Markéta Šveňková, PR specialista
tel.: 725 039 826, e-mail: marketa.svenkova@windowholding.cz


O skupině Window Holding a.s.:
Skupina Window Holding a.s. je největším výrobcem oken adveří na českém trhu ajejím cílem je být nejsilnější okenářskou skupinu vregionu střední Evropy. Pod Window Holding patří pět moderních výrobních závodů, které se nacházejí ve Staré Pace, vLázních Toušeň, ve Velkém Meziříčí, vHusinci aZašové na Moravě. Dohromady zaměstnává přibližně 1000 zaměstnanců.

oznámení o fúzi (formát PDF)

V případě žádosti oreklamaci nebo získání jakýchkoliv informací volejte bezplatnou linku 800 650 650 nebo pištěna email info@otherm.cz