Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Změna podmínek v programu zelená úsporám

Publikováno: 17.08.2009


Zelená úsporám – nyní opravdu pro všechny


 

Program Zelená úsporám byl od svého programu odborníky často kritizován pro velmi přísná kritéria, které museli žadatelé splnit, aby získali dotaci na zateplení. Zaznívaly dokonce hlasy, že rodina, která se pustí do zateplovacích prací sama, ušetří více.

Tvůrci programu výtky pochopili apřichází sopatřením, které program Zelená úsporám přiblíží více žadatelům.

Nové podmínky programu platné od 17.8.2009

Stačí zateplit okna

O dotaci mohou nyní žádat ižadatelé, kteří „jen“ vyměňují okna. Dosud bylo možné dotaci získat při současném provedení minimálně třech zateplovacích úprav. Získat tak můžete 650 Kč na m2 vytápěné plochy. Stále však platí, že vzniklá úspora na vytápění musí být minimálně 20 % při dílčím zateplení. Ostatní informace očástkách, které můžete získat zdotace na zateplení, najdete zde.


Stát přispívá na projekty

Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo také přispívat na zpracování projektu adotací na výpočet úspory měrné potřeby tepla. Na oboje je možné získat jednorázový příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Tato podpora je podmíněna schválením žádosti opodporu investiční akce abude poskytována do vyčerpání,
maximálně však do 31. března 2010.


Panelové domy

Nově mohou odotace na zateplení zprogramu Zelená úsporám žádat také majitelé panelových domů, které tvoří přes třetinu celého bytového fondu. Pro získání dotace na zateplení panelových domů však platí stejně přísná kritéria jako pro rodinné domy.