Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Přejeme Vám úspěšný r.2014

Publikováno: 06.01.2014Děkujeme Vám za Vaši přízeň v roce minulém a všem přejeme úspěšný rok 2014.
Věříme, že nám i dál zachováte svou přízeň a značka Otherm se bude moci podílet na Vašich stavebních projektech.