Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Dřevěné a plastové konstrukce

Obchodní a smluvní záležitosti:
Jakub Zadák
725 120 142
jakub.zadak@windowholding.cz
Pavel Šustáček
(oblast Morava)
775 750 152 pavel.sustacek@windowholding..cz
 
 


Kalkulace, poptávky

Monika Trnková

monika.trnkova@windowholding.cz
 
 


Technické záležitosti:


Jiří Scheidel 725 055 473 jiri.scheidel@windowholding.cz
 
 


Projektový manažer


Marek Poustecký 725 045 230 marek.poustecky@windowholding.cz
 
 

Realizace


Pavel Čermák 725 727 789 pavel.cermak@windowholding.cz
Petr Fiala
petr.fiala@windowholding.cz
 
 


Stavbyvedoucí


Martin Novák

Vlasta Petřík

Hliníkové konstrukce

Obchodní a smluvní záležitosti:
Jan Nádraský
606 622 509 jan.nadrasky@windowholding.cz
 
 


Kalkulace, poptávky

Petr Sobotka
petr.sobotka@windowholding.cz
 
 


Technické záležitosti:


Petr Novotný 724 518 807 petr.novotny@windowholding.cz