Záruka přímo od výrobce záruka přímo od výrobce
Přívětivé ceny přívětivé ceny
Jsme blízko vás jsme blízko Vás
Zázemí velké firmy zázemí velké firmy

Technické specifikace

Vlastnosti špaletových oken 

Moderní špaletová okna sice imitují historické prvky, ale jejich parametry plně odpovídají současným nárokům. Jejich konstrukce je podřízena vysokým nárokům na tepelnou izolaci i zvukovou izolaci. 

Design plošně odsazené
Druhy dřevin smrk, borovice
Rozměry (mm) stavební hl. rám 52
stavební hl. křídlo 52
celková stavební hl. dle přání zákazníka
pohledová šířka 106
výška zasklívací lišty 18
Systém těsnění 2x TPE
Distanční rámeček plastový TGI-W, černý
Standardní zasklení 4-12-4 ext. / 4 int.
Prostup tepla oknem se sklem Ug = 1,3
(4-12-4 a 4mm)
Uw = 0,96 W/m2K
Vzduchová neprůzvučnost se sklem
4-12-4 a 4mm
Rw = 43dB (-2,-6)
Vzduchová neprůzvučnost se sklem
4-12-4 a 6mm
Rw = 44dB (-2,-7)
Typy otvírek Fix
Pevné křídlo
Otvíravé
Sklopné
Dvoukřídlé
Vícekřídlé se sloupkem
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s oboustrannou klikou
Jedno a dvoukřídlé balk. dveře s jednostrannou klikou
Šikmá a oblouková okna - nelze